Contributie

Contributie (per 1 juli 2023)

De contributie per lid voor eerste zwemactiviteit is op jaarbasis: € 258,–  > deze dient voor aanvang van de zwemactiviteit overgeboekt te worden of u kiest voor automatische incasso, dan bedraagt de bijdrage op jaarbasis € 234,-  Met de automatische incasso wordt er maandelijks € 19,50  van u rekening afgeschreven.

De contributie word automatisch ( Incasso ) afgeschreven de eerst week van elke maand.

Let op !!!   Dit is een jaarcontributie, waardoor de maandelijkse automatische incasso ook tijdens de zomerstop doorloopt.

Contributie tweede zwemactiviteit van een lid op jaarbasis is  € 126, –  > De betaling van de tweede zwemactiviteit dient evenals de eerste zwemactiviteit vooraf betaald te worden of door middel van automatische incasso.

Eenmalig inschrijfgeld

Bij elke inschrijving bij de vereniging wordt ten alle tijden inschrijfgeld gevorderd. Het inschrijfgeld ( 15,- ) dient bij de eerste betaling voldaan te worden of wordt bij de eerste automatische incasso geïncasseerd.

Diploma zwemmen ( Excamen )

Aanvraag diploma zwemmen € 15.-  ( Geldt voor alle kaderleden / leden. )

Stichting Leergeld

In sommige gevallen is het mogelijk de jaarcontributie van onze vereniging door Stichting Leergeld / Jeudgfonds Sport & Cultuur te laten voldoen. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, dient u dit zelf te regelen met Stichting Leergeld / Jeugdfonds Sport & Cultuur. Meer informatie is te vinden op de website van Stichting Leergeld of Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Bent u cliënt bij Stichting Leergeld / Jeugdfonds Sport & Cultuur, dient u uw gezinsnummer/beschikkingsnummer op het inschrijfformulier in te vullen. Wij zorgen vervolgens voor een correcte afhandeling met Stichting Leergeld / Jeugdfonds Sport& Cultuur. Inschrijfformulieren zonder gezinsnummer/beschikkingsnummer worden niet in behandeling genomen.

Contributieachterstand

Bij contributieachterstanden  of het niet vooruit betalen van maandelijkse / jaarlijkse contributies heeft de vereniging het recht om betreffende leden de toegang tot het zwembad te ontzeggen en voor eventuele deelname aan diplomazwemmen, wedstrijden of andere activiteiten uit te sluiten en zelfs het lidmaatschap te beëindigen. 

Leden/ouders/pleegouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.

 

Contributieverhoging:  (per 1 september 2024)

Zoals jullie allen weten en zullen merken is alles duurder geworden, helaas komen ook wij hier niet onder uit. Dit zal concreet voor jullie betekenen dat per het nieuwe seizoen (1 september a.s.) de prijzen verhoogd zullen worden.

De nieuw prijzen zullen worden:

  • Maand bedrag € 22,50 en indien u kind nog een tweede activiteiten heeft binnen de vereniging worden de kosten van de tweede activiteit € 13,50.
  • Het inschrijfgeld gaat naar € 17,50.
  • Diploma geld naar € 17,50.

 

Bankgegevens

Bankrekening:
IBAN: NL43RABO0151416087

BIC:   RABONL2U

KVK

40187649