KNBRD

De statutaire naam van Reddingsbrigade Nederland is Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD).

KNBRD

Reddingsbrigade Nederland 

Waar in Nederland zijn de reddingsbrigades gevestigd?

Veiligheid in zwembaden

Veiligheid is in zwembaden van het hoogste belang. Goed geschoold zwembadpersoneel, waaronder toezichthouders en zwemonderwijzers, waken daarover. Reddingsbrigade Nederland ondersteunt met producten en diensten. Want, de missie van de koepelorganisatie en haar 148 aangesloten reddingsbrigades is: meer veiligheid in, op en langs het water.

Voorlichting

Meer veiligheid in, op en langs het water. Dat is het doel waarvoor de lifesavers en lifeguards van de Reddingsbrigade zich dagelijks vrijwillig inzetten. We doen het uiterste om te zorgen dat er niemand verdrinkt en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt. Daarom geven we ook voorlichting.