Lid Worden

De minimale leeftijd voor deelname aan een zwemactiviteit is 4 jaar.

Lid Worden

Aanmeldprocedure

U kunt zich aanmelden bij onze vereniging door contact op te nemen met het secretariaat, bereikbaar op 06-54681119 of algemenezakenrws@outlook.com

Indien u belt kunt u op de voicemail van de vereniging terecht komen. Spreek duidelijk uw naam en telefoonnummer in en u wordt binnen 3 werkdagen teruggebeld.

Daarnaast kunt u zich ook tijdens de lestijden aanmelden bij onze contactpersonen.

Indien het aanmeldingsformulier volledig is ingevuld, wordt u of uw kind ingeschreven bij het secretariaat. Het secretariaat zal vervolgens met u afstemmen wanneer, indien nodig, de zwemervaring wordt getoetst om de juiste begingroep vast te stellen.

Vervolgens wordt bij start van de zwemlessen u een machtigingsformulier voor automatische incasso overhandigd.

Indien er een wachtlijst is en u kind aan de beurt is om te starten met zwemlessen krijgt u van het secretariaat een mail met aanvullende  gegevens.

Wij proberen rekening te houden met voorkeuren qua tijd helaas is dit niet altijd mogelijk.

Het aanmeldformulier kunt u e-mailen naar: algemenezakenrws@outlook.com

Algemene Bepalingen

 1.  Nadat u het volledig ingevulde aanmeldingsformulier heeft teruggezonden zult u zo spoedig mogelijk (per mail) worden benaderd met de mededeling op welke datum en tijdstip u kunt beginnen met zwemmen. Als er tijdelijk geen plaats is, zal u worden medegedeeld dat u op een wachtlijst wordt geplaatst. Zodra weer plaats is, zult u hiervan op de hoogte worden gesteld. Wij kunnen helaas geen rekening houden met de tijd van starten, we plannen waar plek is.
 2. Dit aanmeldingsformulier dient u, samen met de gevraagde bescheiden, terug te mailen naar het secretariaat via algemenezakenrws@outlook.com
 3. Het inschrijfgeld (eenmalig €15,-) en de verschuldigde contributie worden bij aanvang van de lessen per automatische incasso door de vereniging geïncasseerd of door u bij vooruitbetaling van de contributie voor een heel jaar zelf overgemaakt. Neem hiervoor contact op met de penningmeester via mail algemenezakenrws@outlook.com
 4. Bij contributie achterstaand kan u de toegang tot de zwemlessen worden ontzegd.
 5. De opzegtermijn bedraagt 1 maand, steeds tegen het einde van een maand. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk te geschieden via mail algemenezakenrws@outlook.com
 6.  Ieder lid verklaart zich in het zwembad te zullen gedragen volgens de algemeen aanvaarde normen en waarden, zoals die gelden binnen zwembaden. Misdragingen kunnen leiden tot verwijdering uit de vereniging. Van zodanig besluit zult u schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
 7.  In alle gevallen, waarin deze algemene bepalingen niet voorzien worden, beslist het bestuur over de consequenties.
 8. Op onze website (rwsittard.nl) is o.a. onze privacy verklaring opgenomen. Hierin staat vermeldt met welke doelen wij uw persoonlijke gegevens vragen en tevens waar u terecht kunt met een eventuele klacht.
 9. Het is NIET toegestaan beeldmateriaal te maken binnen het zwembad.
 10. Vereniging T-shirts worden alleen tijdens de zwemactiviteiten/zwemlessen gedragen.
 11. Het is NIET toegestaan T-shirts van de vereniging buiten het zwembad te dragen, Zoals in de kantine/parkeerplaats of in het openbaar.  
 12. Examengeld moet uiterlijk een week voor het examen betaald worden en alle papieren worden ingeleverd, (zakboekje en gezondheidsverklaring). De gezondheidsverklaringen zullen tijdig aan u worden aangeboden.
 13. Proefzwemmen (deelname verplicht) voor het examen, twee zondagen wordt proef gezwommen met de desbetreffende kleding voor het vereiste diploma.
 14. Niet betaald examengeld of niet deelnemen aan het proefzwemmen worden uitgesloten van het examen.

 

                                            Afmeldprocedure

Een lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd. Vermeldt in de brief de volledige naam en adres van degene die moet worden afgemeld en voeg deze met het lidmaatschapspasje in een gesloten envelop

Deze envelop kan
ingeleverd worden bij de contactpersoon van onze vereniging in het zwembad of verstuurd worden naar ons postadres:


Reddingsbrigade Watervrienden Sittard
Putbergstraat 17A
6451EA Schinveld.

De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand en gaat in op de 1ste van de volgende maand na ontvangst van de schriftelijke afmelding  of per mail. Alleen op deze wijze kunnen wij garanderen dat de afmelding vlot verloopt en de betalingen tijdig en correct worden stopgezet

Voorbeeld:

Dit betekent dat als de schriftelijke afmelding per 22 januari plaatsvindt, de opzegging met ingang van 1 februari in gaat. Vervolgens is het lid met ingang van 1 maart geen lid meer van onze vereniging.

Heeft u vragen?