Laatste
Nieuws

RWS

Nieuwsbrief – april 2024

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij willen we graag onze eerste nieuwsbrief introduceren. Door middel van deze brief willen we een aantal zaken, en regels met jullie delen.

Contributieverhoging:

Zoals jullie allen weten en zullen merken is alles duurder geworden, helaas komen ook wij hier niet onder uit. Dit zal concreet voor jullie betekenen dat per het nieuwe seizoen (1 september a.s.) de prijzen verhoogd zullen worden.

De nieuw prijzen zullen worden:

  • Maand bedrag € 22,50 en indien u kind nog een tweede activiteiten heeft binnen de vereniging worden de kosten van de tweede activiteit € 13,50.
  • Het inschrijfgeld gaat naar € 17,50.
  • Diploma geld naar € 17,50.

Diplomazwemmen KNBRD

Op zondag 23 juni zal het KNBRD plaatsvinden. Het examen zal starten om 07.15 tot 08.00uur. Op zondag 2 en 9 juni is er proefzwemmen. Deelname is verplicht op 2 en 9 juni om op examen te kunnen.

Op zondag 16 juni moet het examen betaald worden en alle papieren ingeleverd worden, ( zakboekje en gezondheidsverklaring). De gezondheidsverklaringen zullen op 9 juni worden uitgedeeld.

Diplomazwemmen ABC en snorkelen

Op zondag 30 juni zal het diplomazwemmen ABC en snorkelen plaatsvinden. Het examen zal starten om 08.00. Op zondag 9 en 16 juni is er proefzwemmen. Deelname is verplicht op 9 en 16 juni om op examen te kunnen. Na het proefzwemmen van 16 juni krijgen de kinderen welke op mogen een briefje, dit dient op zondag 23 juni samen met het examengeld ingeleverd te worden.

Ook willen we graag een aantal regels nog eens met jullie delen.

  • De lessen starten om 7:15, 8:00 en 9:00. De kinderen mogen maximaal 10 minuten voor aanvang van de les het zwembad betreden. Tot deze tijd gelieve in de kantine of omkleed lokaal wachten.
  • Wij merken dat er steeds vaker kinderen te laat komen waardoor de lessen verstoord worden, we willen u dan ook echt vragen om de kinderen bij aanvang van de lessen in de zwembad ruimte af te geven.
  • Ouders geven hun kind af bij de schuifdeuren, en verlaten vervolgens de zwemruimte, dit i.v.m. de brandveiligheid en verzekeringstechnisch. Indien u een reden heeft zich wel in de zwemruimte te bevinden of u wilt weten hoe uw kind het doet kan u hiervoor een verzoek indienen op algemenezakenrws@outlook.com.
  • Wij vragen u te allen tijde uw kind af te melden indien u verhinderd bent.

Per mail via algemenezakenrws@outlook.com of op 0654681119

  • Indien er vragen zijn die niet kunnen wachten kunt u deze in de multifunctionele ruimte bij het bestuur stellen, gelieve dit niet met onze vrijwilligers te bespreken.