Vertrouwenspersoon

Belangerijke informatie

Wie zijn onze vertrouwenspersonen?  

De vertrouwenspersonen bij de Reddingsbrigade Watervrienden Sittard zijn: Ron Tummers en Danielle Griens-Quaedackers

Zij zijn op zondag tijdens de trainingsuren in het zwembad aanwezig.

Wat is een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor jou wanneer er problemen zijn ontstaan, waarover je niet zo gemakkelijk praat met een docent of mentor. Misschien gaat het zelfs over die docent of mentor. Of over een medeleerling. Het kan ook gaan over andere vervelende zaken die je dwars kunnen zitten. 

Aanspreekpunt voor welke problemen?

Het kan gaan om allerlei problemen, zoals dat je gepest wordt, of over dat je weet dat een ander gepest wordt. Het kan ook gaan om seksuele intimidatie, of over discriminatie en zelfs over geweldpleging.

Kortom: als je problemen hebt en er eigenlijk met niemand over durft te praten, dan kun je bij de vertrouwenspersoon terecht. Je mag ook altijd iemand ( een vriend(in) of je mentor bijvoorbeeld) meenemen naar het gesprek als je dat prettig vindt. 

Wat doet de vertrouwenspersoon voor jou?

Allereerst zal de vertrouwenspersoon goed naar je luisteren. Het is belangrijk dat je niet met je problemen blijft rondlopen. De vertrouwenspersoon gaat samen met jou op zoek naar de weg die tot een oplossing van jouw probleem kan leiden. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 

Meldpunt NOC*NSF

Vanuit NOC*NSF is er een landelijk anoniem telefonisch meldpunt.

U kunt dit Meldpunt bereiken via 0900-2025590

Of per e-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl 
(bereikbaar Van Maandag tot en met vrijdag van 08.00uur tot 20.00 uur)